CHOSUN UNIVERSITY

Notice

Article No.
259898
Date
18.03.13
Hits
353
Writer
강지희
Title : The first half of 2018 Online Study in Korea Fair

 

 

 

 

◈◈◈◈◈

 

 

 

교육부 국립국제교육원(NIIED)에서 『2018 상반기 사이버 한국유학박람회』를 다음과 같이 개최합니다.

자세한 사항은 아래 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.

 

 

The Ministry of Education will hold a Online Study in Korea Fair in the first half of 2018.
Please refer to the attached file below for more information.

 

 

VIỆN GIÁO DỤC QUỐC TẾ - BỘ GIÁO DỤC (NIIED)
TỔ CHỨC BUỔI HỘI  NGHIÊN CỨU CYBER KỲ ĐÂU  NĂM 2018.
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT THAM KHẢO TẬP TIN ĐÍNH KÈM PHÍ DƯỚI.

 

 

 

 

 

사이버 한국유학박람회 홍보물

 

 

 

 

 

 

Attached file Attached file (파일 명이 길 경우 브라우저 특성상 파일명이 잘릴 수 있습니다.)
목록으로
하단배경영역