Article No.
296590
Date
19.06.03
Hits
2654
Writer
강지희
Title : 2019-2학기 외국인 유학생 생활관 입사자 모집 공고

 

2019-2학기 외국인 유학생 생활관 입사자 모집 공고

(한국어, 영어, 중국어, 베트남어)

 

2019학년도 2학기 외국인 유학생 생활관(기숙사) 입사자를 다음과 같이 모집하오니 이용 희망자는 신청기간 내에 빠짐없이 신청하시기 바랍니다.

 

1.모집기간: 2019.06.03.() ~ 2019.06.07.() 15:00

2.입사기간 및 이용기간: 2019.09.01.() ~ 2019.12.20.()

3. 합격자 발표: 2019.07.26.() 예정

4. 모집 인원

. 그린빌리지: 00

. 백학학사: 00

. 글로벌하우스: 00

5. 2019-2학기 생활관비(2019년 기준)

. 그린빌리지: 남학사: 707,000, 여학사: 636,000

. 백학학사: 708,000

. 글로벌하우스: 832,000

 

6. 지원대상: 본교 한국어연수, 교환학생, 학부, 대학원 재학 중인 외국인학생

 

7. 신청서: 국제협력팀 홈페이지에서 신청서 다운로드

(영문: http://eng.chosun.ac.kr/중문: http://chi.chosun.ac.kr Notice/公告)

8. 입사신청서 제출 장소: 국제협력팀

9. 제출서류: 입사신청서, 통장복사본

10. 우선입사자 및 선발 기준

. 신입생 우선선발

. 한국어연수생, 학부생 및 대학원생 성적우수자 우선선발

 (2019학년도1학기 평점평균 높은 순서대로)

. 유학생 관리 업무 협조 및 기여자 우선 선발

. 2019-1학기 기숙사 벌점 15점 초과자 입사절대 불가

※참고: 그린 빌리지 배정 인원수가 가장 많기 때문에 그린 빌리지, 백학학사, 글로벌 하우스 순서대로 배치가 됩니다. 백학학사와 글로벌 하우스 기숙사는 배정 인원수가 상대적으로 그린 빌리지보다 인원수가 적기 때문에 배정인원수가 다 채워지면 백학학사와 글로벌하우스를 선택했을지라도 그린빌리지에 배정될 수 있다는 점 참고 바랍니다.

 

문의: 062-230-6499

 * 첨부 파일 모집공고를 꼭 확인 바랍니다. 감사합니다.

-------------------------------------------------------------------------------

 

2019-2 Semester Notice of Domitory application for

international students

 

International students hopping to live in dorm should apply for the dorm until the below period.

 

1. Application Period: 2019.06.03.(Mon)~2019.06.07.(Fri) 15:00

2. Period of Stay: 2019.09.01.(Sun)~2019.12.20.(Fri)

3. Announcement Date: 2019.07.26.(Fri)

Notice website: http://eng.chosun.ac.kr/ Community Notice

4. Number of Allocation

A. Green Village: 00 people

B. Baekhak Dormitory:00 people

C. Global house: 00 people

5. 2019-2nd semester Dormitory Fee (based on 2019)

A. Green Village: Men: 707,000\, Women: 636,000\

B. Beakhak Dormitory: 708,000\

C. Global house: 832,000\

6. Qualification: Korean Language, Exchange students, Undergraduate students, Graduate students and Enrolled foreign students

7. Application Download: http://eng.chosun.ac.kr/ Community Notice(attached)

8. Place of Submission: International office

9. Required documents: Application form, copy of bankbook

10. Selection Criteria:

A. Freshman students have priority.

B. Korean language Institute students, Undergraduate and Graduate students good GPA have priority (On the basis of GPA of 2019-1 semester)

C. We give preference to students who help to manage international students.

D. If your 2019-1st semester dormitory penalty is more than 15 points, you can not apply for dormitory.

* Reference: Among three dormitories (Green village, Baekhak Dormitory, and Global House), Green village accommodates more students than Baekhakhaksa and Global House. So, if either Baekhakhaksa or Global house is full, the applicants who summit the application form late can be assigned to Green Village.

11. Inquiry: International office 062-230-6499

 

* Please be sure to check the attachment recruitment announcement for more information.  Thank you.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

20192学期国人留学生宿舍公告

20192学期如下

招收住学校宿舍的留学生请在请期间之内报名

 

1.招收期: 2019.06.03.(周一) ~ 2019.06.07.(周五) 15:00

2.住宿期: 2019.09.01.() ~ 2019.12.20.()

3. 发表录取: 2019.07.26.(周五) 预定

(英文: http://eng.chosun.ac.kr/中文: http://chi.chosun.ac.kr参考)

4. 招收人:

绿色家园: 00(: 00, : 00)

鹤学: 00(: 00, : 00)

国际家园: 00 (: 00, : 00)

5. 2019年度第1学期住宿费2019标准:

绿色家园: : 707,000韩币,: 636,000韩币

鹤家园: 708,000韩币

国际家园: 832,000韩币

6. 报名条件: 本校语言研修换生本科研究生读的国人留学生

7. 请表: 国际协力部网站上下请表

(http://eng.chosun.ac.kr/ 或者http://chi.chosun.ac.kr Notice/公告)

8. 报名处: 国际协力部办公室

9. 提交材料: 宿舍申请表, 存折复印件

10.选拔标准

新生优先选拔

韩国语语言生, 本科学院学生绩优秀优先选拔2019-1学期平均学分由高到低

学生管理协助及对学校有贡献优先选拔

2019-1 学期宿舍罚分超过15分者不得申请寝室

备注由于各个宿舍容纳人数不同从绿色家园鹤家园国际家园依次安排根据各个寝室的人员需求分配宿舍

11. : 国际协力部 062-230-6499

请确认下附件公告,谢谢。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN DU HỌC SINH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 SINH SỐNG TẠI KÍ TÚC XÁ KÌ 2-2019

 

THÔNG TIN TUYỂN CHỌN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI SINH SỐNG TẠI KÍ TÚC XÁ KÌ 2-2019

LƯU Ý PHẢI ĐĂNG KÍ ĐÚNG THỜI GIAN QUY ĐỊNH

 

1. Thời gian đăng ký :  2019.06.03.(Thứ 2) ~ 2019.06.07.(Thứ 5) 15:00

2. Thời gian ở & thời gian sử dụng : 2019.09.01( chủ nhật)~2019.12.20(thứ 6 )

3. Thời gian nhận kết quả: dự kiến khoảng 2019.07.26.(thứ 6)

(Tiếng anh: http://eng.chosun.ac.kr/ Tiếng Trung quốc: http://chi.chosun.ac.kr참조)

4. Số lượng tuyển chọn

. 그린빌리지: 00 người

. 백학학사: 00 người

. 글로벌하우스: 00 người

5. Chi phí ký túc xá kỳ 2-2019 (Theo tiêu chuẩn năm 2019)

. 그린빌리지: kí túc xá nam: 707,000won  Kí túc xá nữ: 636,000won

. 백학학사: 708,000won

. 글로벌하우스: 832,000won

6. Đối tượng đăng kí: Người nước ngoài đang theo khóa các khóa như: cao học , đại học, sinh viên trao đổi, sinh viên học tiếng tại trường Đại học Chosun.

7. Hồ sơ đăng ký : Tải về từ trang web của Văn phòng hợp tác quốc tế

(영문: http://eng.chosun.ac.kr/ 중문: http://chi.chosun.ac.kr → Notice/ 公告)

8. Tiếp nhận hồ sơ : Phòng hợp tác quốc tế tại tòa nha quốc tế, tầng 1

9. Hồ sơ: Đơn đăng kí , bản sao sổ ngân hàng

10. Tiêu chuẩn chọn lựa và người được ưu tiên

. Ưu tiên đối tượng là sinh viên mới nhập học

. Ưu tiên chọn lựa đối tượng là sinh viên cao học, đại học, học tiếng có thành tích học tập ưu tú

 (Theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp của học kì 1-2019)

. Ưu tiên chọn lựa sinh viên có đóng góp và giúp đỡ vào việc quản lý du học sinh.

. Sinh viên nhận quá 15 điểm phạt trog quá trinh sinh hoạt tại kí túc xá kì 2-2018 không được đăng kí.

Lưu ý: Vì số lượng tuyển chọn của kí túc xá 그린 빌리지 nhiều nhất .

nên sẽ được thứ tự lần lượt theo kí túc xá 글로벌 하우스, 백학학사, 그린 빌리지

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Attached file Attached file (파일 명이 길 경우 브라우저 특성상 파일명이 잘릴 수 있습니다.)

2019-2학기 외국인 유학생 생활관 입사자 모집 공고.doc

2019-2 생활관 입사신청서(Vietnamese).docx

2019-2 생활관 입사신청서.docx

목록으로
Next post Announce the list of Sucessful candidates of 2019 ASEAN Program
Previous post 2019-학기 CU-TOPIK 공지